کامیون برقی خودارن فورد Ford Otosan Tasarım F-Visio

۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۴۹۱ K ۲ ۰ ۱