آیا بتلفیلد ۵ شکست خواهد خورد؟

۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۲۰۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

با انتشار بازی «بتلفیلد ۵» سوالات زیادی در مورد جنبه های مختلف این بازی در نزد گیمر ها به وجود آمده است. سوالات و ابهاماتی که احتمال شکست این بازی را افزایش داده اند. در این ویدیو در پی پاسخ به این سوال رفته ایم که آیا واقعاً بتلفیلد ۵ شکست خواهد خورد یا نه؟ www.hafdang.com